bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Opis i zakres usługi

Opis i zakres usługi

Usługa jest dostępna dla grup badawczych z projektu jak i spoza, dla wszystkich jednostek  zainteresowanych obrazowaniem SEM i STEM i szczegółową analizą mikroskopową EDS cząstek ceramicznych, w tym fosforanowo-wapniowych, a szczególnie hydroksyapatytowych, o wielorakiej mikrostrukturze, w tym włóknistej (od wielkości nano do mikro) oraz dla klientów indywidualnych.
Usługa obejmuje przygotowanie próbek, przeprowadzenie badania oraz sporządzenie raportu z badań.

W ramach badania SEM oferujemy

  • preparatykę próbek
  • pokrywanie powierzchni próbek cienką warstwą materiału przewodzącego dla próbek nieprzewodzących
  • wykonywanie zdjęć przy użyciu różnych detektorów
  • analizy jakościowe i półilościowe (bezwzorcowe) składu chemicznego
  • mapy rozmieszczenia poszczególnych pierwiastków​

W ramach badania badań STEM oferujemy

  • preparatykę próbek
  • wykonywanie zdjęć przy użyciu detektora STEM​

 

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel.: 22 549 97 95

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona