Łukasiewicz - ICiMB

Badania i rozwój

Materiały Budowlane

Beton i wyroby betonowe

Zaprawy

Domieszki do betonów i zapraw

Systemy ociepleń
Materiały termoizolacyjne i hydroizolacyjne

Spoiwa i surowce do produkcji materiałów

Chemia budowlana - technologie mokre

Paliwa i paliwa alternatywne, biopaliwa

Akustyka

Bezpieczeństwo pożarowe

Ceramika budowlana

Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki


 

Ochrona Środowiska

Emisje gazowe i pyłowe

Woda i ścieki

Paliwa stałe

Odpady

Paliwa ciekłe

Tworzywa sztuczne i materiały opakowaniowe

Deklaracje środowiskowe

Ślad węglowy


 

Ceramika

Ceramika użytkowa, gospodarcza

 

Szkliwa i powłoki ceramiczne

Ceramika specjalna

Ceramika balistyczna

Płytki ceramiczne

Ceramika budowlana

 

Szkło

Technologie i badania

Materiały Ogniotrwałe

Technologie, badania, produkty

Biomateriały i Biokompozyty

Bioinnowacje

Procesy przemysłowe

Inżynieria Procesów Cieplnych

Bezpieczeństwo Pożarowe

Badania ogniowe

 


 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona