Łukasiewicz - ICiMB

Opłaty

Producent zainteresowany uzyskaniem Europejskiej i Krajowej Oceny Technicznej proszony jest o kontakt telefoniczny lub pisemny (poczta/e-mail). Informacje dotyczące kosztów postępowania przekazywane są w odpowiedzi na zapytanie.
 
Dane do przelewu
 
Adres: Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 
Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych
 
31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
 
 
Rachunek bankowy:      
 
 
Bank Pekao SA 

75 1240 4722 1111 0000 4858 7956
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona