bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Cennik

Koszt wykonania badania SEM/STEM

Koszt wykonania badań SEM wynosi 200 zł netto + VAT 23% za godzinę pracy operatora i obejmuje:
  • preparatykę próbek
  • pokrywanie powierzchni próbek cienką warstwą materiału przewodzącego dla próbek nieprzewodzących
  • wykonywanie zdjęć przy użyciu różnych detektorów
  • analizy jakościowe i półilościowe (bezwzorcowe) składu chemicznego
  • mapy rozmieszczenia poszczególnych pierwiastków
Koszt wykonania badań STEM wynosi 350 zł netto + VAT 23% za godzinę pracy operatora i obejmuje:
  • preparatykę próbek
  • wykonywanie zdjęć przy użyciu detektora STEM
Możliwe jest również oszacowanie kosztu wykonania badań dla jednej próbki po dokładnym zapoznaniu się z wymaganiami klienta, zakresem wykonywanej pracy, ilością badanych miejsc na próbce, ilością zrobionych zdjęć, analiz, skanów liniowych, mappingów.
 
 
Należność za wykonanie usługi została wyliczona przy zastosowaniu jednakowych i przejrzystych zasad na podstawie opracowanego algorytmu (uwzględniającego czas pomiaru, koszty osobowe operatora i pozostałe uśrednione koszty: eksploatacyjne, utrzymania budynku, zużycie materiałów oraz współczynnik kosztochłonności), z zachowaniem jednolitych warunków rynkowych.
 
 

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel.: 22 549 97 95

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona