Łukasiewicz - ICiMB

Sonata 16

Tytuł projektu:

 

Funkcjonalizacja powierzchni stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu poprzez wytworzenie innowacyjnych warstw powierzchniowych
 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 

Projekt  dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA 16.

Kierownik projektu: dr inż. Karolina Dudek
Okres realizacji: 23.06.2021-22.06.2024
Wartość projektu:  1 259 996,00 zł 
Wysokość dofinansowania:  1 259 996,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie rozwiązania mającego za zadanie funkcjonalizację powierzchni stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu, tak aby umożliwić jego długoterminowe zastosowanie w medycynie implantacyjnej 
Opis projektu: 
W trakcie realizacji projektu zostaną  wytworzone innowacyjne, wielofunkcyjne warstwy hybrydowe. Zsyntezowane w pierwszej kolejności, złożone nanometryczne układy molekularne (tj. Ag-TiO 2, Ag-TiO 2-SiO 2, Cu-SiO 2 czy Au-SiO 2), wykazujące właściwości antybakteryjne, zostaną wykorzystane do modyfikacji powierzchni stopu oraz osnowy zbudowanej z bioaktywnych fosforanów wapnia. 
 

 

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Karolina Dudek

karolina.dudek@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona