Łukasiewicz - ICiMB

BARBOTAŻ

Tytuł projektu:

Nowy innowacyjny sposób zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM


 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM PM SA w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR
- wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych. 
 
CuBR/III/7/NCBR/2017

Konsorcjum: 

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych – Lider
  • Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

Kierownik projektu: dr inż. Jan Mrozowski

 
Akronim projektu: BARBOTAŻ
Całkowity koszt realizacji projektu: 12 000 000,00 zł
w tym wysokość dofinansowania: 6 000 000,00 zł
Okres realizacji: 01.06.2017 - 30.05.2021
 

Opis projektu:

Projekt zakłada zagospodarowanie strumienia siarki z gazów procesowych w postaci produktów handlowych wytworzonych na bazie dwuwodnego siarczanu wapnia.

Sposób ten polega na wstępnym głębokim oczyszczeniu gazów w istniejącym węźle myjącym fabryki kwasu siarkowego (FKS), absorpcji ditlenku siarki o stężeniu ok. 10% w jednostopniowym, o innowacyjnej konstrukcji, reaktorze barbotażowym z jednoczesnym utlenianiem powstającego siarczanu(IV) wapnia I krystalizacją gruboziarnistego dwuwodnego siarczanu(VI) wapnia.

Odwodniony do poziomu poniżej 10% wilgotności placek filtracyjny gipsu podawany jest do węzła prażenia w celu uzyskania gipsu prażonego (półwodnego), stanowiącego bazę do otrzymywania wysokowartościowych produktów gipsowych takich jak: płyty gipsowo-kartonowe, tynki,masy szpachlowe, bloczki inne materiały budowlane oparte na gipsie.

 
 

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Jan Mrozowski

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona