bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy metodą izotopu węgla C14 - oferta badawcza
Data dodania: 22 / 12 / 2022

Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy metodą izotopu węgla C14 - oferta badawcza

Usługa badawcza na podstawie normy PN-EN ISO 21644:2021-07; „Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy metodą izotopu węgla C14”

Stale się rozwijamy i szukamy nowych rozwiązań! Wdrażamy nowy system preparatyki próbek, pierwsze test pokazały, że aktywność mierzonych próbek jest 4x krotnie większa! (Aktywność jest to miarą rozpadów C14 na minutę, im wyższa tym dokładniejsze i precyzyjniejsze wyniki) 
Dzięki oznaczeniu zawartości biomasy w próbkach możemy wyliczyć wskaźniki emisji CO2  i tzw. biogenną emisję CO2, która liczona jest jako emisja zerowa przy rozliczeniach. W celu wyliczeniach wskaźników emisji należy wykonać: oznaczenie zawartości wilgoci całkowitej i analitycznej w próbce, analizę elementarną CHNS (zawartość, węgla, wodoru, azotu i siarki), oznaczenie ciepła spalania, wyliczenie wartości opałowej i oznaczenie zawartości biomasy. Wszystkie wymienione, a również wiele więcej badań wykonuje Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska – cały zakres wykonywanych badań znajduje się na stronie: Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska, jak również w zakresie Akredytacji AB054.

Dla kogo?

Usługa skierowana do:

 • wytwórców paliw alternatywnych,
 • podmiotów zajmujących się termiczną przeróbką; odpadów, SRF, RDF,
 • wytwórców biodegradowalnych tworzyw sztucznych,
 • podmiotów certyfikujących biodegradowalne tworzyw sztuczne,
 • wytwórców paliw biomasowych,
 • wszystkich zainteresowanych określaniem zawartości frakcji biodegradowalnej w różnych materiałach. 

Oferujemy:

 • preparatykę próbki,
 • analizę elementarną,
 • analizę ciekłoscyntylacyjną,
 • obliczanie wskaźników emisji CO2

O badaniu

Czym jest radioizotop węgla 14?
Pierwiastek węgla w naturalnym środowisku występuje pod postacią 3 izotopów, najczęściej występujący - C12 stanowi prawie 99% całości, C13 to ok. 1%, natomiast C14 izotop radioaktywny, którego okres połowicznego rozpadu to ok. 5730 lat, stanowi zaledwie 1ppt całości. 
 
Jak powstaje?
Wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne bombarduje atomy azotu tworząc na drodze reakcji węgiel C14, który od zwykłego węgla różni się liczbą protonów w jądrze i nieznaczną promieniotwórczością. Jest to naturalny proces zachodzący stale w górnych warstwach atmosfery (troposferze i stratosferze), koncentracja radiowęgla w atmosferze jest względnie stała – ubytki powodowane rozpadem, są kompensowane stałą produkcją. Węgiel C14 rozpada się na wolny atom azotu i cząsteczkę promieniowania beta.
 
C14 bierze udział w naturalnym obiegu węgla na ziemi tz. Jest asymilowany przez rośliny na drodze fotosyntezy, wbudowany w żyjący organizm pierwiastek jest stabilny (nie rozpad się), po obumarciu organizmu następuje naturalny rozpad i zmienia się proporcja C14 względem stabilnych izotopów w danym organizmie.
Widza ta powszechnie wykorzystywana jest przy określaniu wieku obiektów archeologicznych, dendrologicznych, jak również w kryminalistyce.
Grupa Badawcza Monitorowanie  Środowiska robi z niej inny użytek. Określamy zawartości frakcji substancji pochodzenia biomasowego, zawartości węgla biobazowego np. odpadach, paliwach alternatywnych tzw. SRF, biomasie, tworzywach sztucznych, paliwach ciekłych.  W tym celu posługujemy się normą PN-EN ISO 21644:2021 stałe paliwa wtórne – metody oznaczania  biomasy.
 
Norma  określa 3 sposoby badań:
 • Msort - Metoda  ręcznego sortowania
 • SDM - Metoda selektywnego roztwarzania 
 • Metody radioizotopowe oparte na węgla C14;
o Metoda AMS (próbka zostaje poddana procesowi grafityzacji i trafia do analizatora – metoda przeznaczona do „czystych” próbek,
o Metoda ciekłej scyntylacji (próbka badana jest w stanie ciekłym i analizowana w liczniku ciekłoscyntylacyjnym – metoda preferowana do oznaczeń biomasy w RFD, odpadach, tworzywach sztucznych, paliwach ciekłych)
 
Do dyspozycji jest również norma PN-EN 16640:2017 Produkty biobazowe - Zawartość węgla biobazowego 
- Oznaczanie węgla biobazowego przy zastosowaniu metody radiowęglowej. 

Infrastruktura badawcza

 • Sample Oxidizer Model 307
 • 1220 QUANTULUS Ultra Low Level Liquid Scintillation Spectrometer
 • Quantulus™ GCT Liquid Scintillation Counter

NOWOŚĆ!

 • Nowy system preparatyki próbki: Linia do Syntezy benzenu 
  Konwersja próbek do benzenu pozwoli wdrażać nowe obszary badawcze, np. określanie zawartości produktów biobazowych w paliwach ciekłych nawet w wartościach rzędu 2%

  Opis oznaczenia:
  Próbki badane są w 20ml lub 7ml fiolkach.
  Pomiar polega na zliczeniu wszystkich rozpadów radioizotopu węgla C14 w próbce, a następnie obliczeniu zawartości frakcji biodegradowalnej/substancji biobazowych

 

 

 Wróć

Kontakt

Marcin
Biernacki

kom.: 502 537 467

tel.: 77 456 32 01-06 wew. 356

marcin.biernacki@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona