Łukasiewicz - ICiMB

Seminaria i szkolenia

Szkolenie aplikacyjne MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE, DOBÓR, APLIKACJA, BADANIA
Data dodania: 20 / 02 / 2024

Szkolenie aplikacyjne MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE, DOBÓR, APLIKACJA, BADANIA

Szkolenie "MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE, DOBÓR, APLIKACJA, BADANIA" ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami materiałów ogniotrwałych, ich doboru, aplikacji oraz metod badawczych. Ogniotrwałość materiałów to kluczowy element bezpieczeństwa w wielu dziedzinach, od budownictwa po przemysł. Zapewnienie, że materiały te są stosowane i badane
w odpowiedni sposób, ma ogromne znaczenie dla ochrony życia i mienia.

Eksperci z dziedziny materiałoznawstwa i inżynierii oraz praktycy zajmujący się aplikacją i badaniem materiałów ogniotrwałych poprowadzą wykłady skoncentrowane na praktycznych przykładach, studiach przypadków oraz dyskusjach grupowych, aby uczestnicy mogli lepiej zrozumieć kompleksowość tematu
i wdrożyć zdobytą wiedzę w praktyce.

Zapewniamy ciekawe dyskusje, dużą dawkę eksperckiej wiedzy oraz możliwość nawiązania interesujących kontaktów biznesowych.

CENA:

Pokój 1 osobowy - Cena NETTO 2500 zł + VAT
Pokój 2 osobowy - Cena NETTO 2300 zł + VAT (cena podana dla 1 osoby)
Warunki rezygnacji: W przypadku rezygnacji po 03.04.2024 zostaniesz obciążony 50% kosztami rezerwacji. W przypadku rezygnacji po 10.04.2024 kosztów nie zwracamy !!
Termin rejestracji: Termin rejestracji upływa: 03.04.2024.

AGENDA:

  

REJESTRACJA

LISTA MIEJSC OGRANICZONA!! Wróć

Opieka Merytoryczna

dr inż. Katarzyna
Stec

katarzyna.stec
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Koordynator

Sylwia Biel

tel. 12 683 79 43
sylwia.biel
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona