Łukasiewicz - ICiMB

Konferencje

Konferencja Materiały Ogniotrwałe
Data dodania: 11 / 01 / 2022

Konferencja Materiały Ogniotrwałe

W dniach 18-20.05.2022 r. w Wiśle-Jawornik w Hotelu Stok odbyła się

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

pt. „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie”.

Konferencję zorganizowali:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych i Polskie Towarzystwo Ceramiczne.

Podczas konferencji zaprezentowano osiągnięcia w zakresie nauki o materiałach, technologiach wytwarzania, stosowania i metodyce badań materiałów ogniotrwałych wykorzystywanych w hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych, w odlewnictwie, koksownictwie i przemyśle cementowym. Przedstawiono również aktualny stan i perspektywy badań i rozwoju przemysłu materiałów ogniotrwałych.

W spotkaniu wzięło udział 175 osób reprezentujących 76 instytucji, w tym 12 zagranicznych (ze Szwecji, Niemiec, Szwajcarii, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii i Austrii). Byli to przedstawiciele uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych oraz producenci materiałów ogniotrwałych. Wygłoszono 32 referaty z czego 9 obcojęzycznych w blokach tematycznych dotyczących: aktualnej sytuacji w przemyśle europejskim i światowym, współpracy międzynarodowej w obszarze badań, zastosowań przemysłowych, nowych metod badań, ochrony środowiska, problematyki związanej z procesami korozji, hydratacji i kształtowania własności materiałów ogniotrwałych oraz nowych rozwiązań materiałowych. Obrady zostały uzupełnione o prezentacje 10 przedsiębiorstw reprezentujących branżę materiałów ogniotrwałych oraz sesję posterową, w trakcie której zostało zaprezentowanych 9 prac.

Tematyka sesji była zróżnicowana, a układ tematyczny referatów i posterów pozwalał uczestnikom konferencji na dyskusję i wymianę poglądów. Uczestnicy spotkania prezentowali wysoki poziom merytoryczny wykładów, a obrady prowadzone były w języku polskim i angielskim.

Konferencja stanowiła znakomite forum wymiany doświadczeń dla przedstawicieli jednostek krajowych i zagranicznych, promocji nowych rozwiązań, a także konfrontacji oczekiwań producentów materiałów ogniotrwałych z propozycjami ośrodków naukowo-badawczych. Było to również spotkanie służące nawiązaniu nowych kontaktów i pogłębieniu dotychczasowej współpracy między partnerami biznesowymi.

Rekordowa frekwencja tegorocznej edycji konferencji świadczy o rosnącym zainteresowaniu tego rodzaju wydarzeniami.
 

TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMOWAŁA:

 • Surowce ogniotrwałe naturalne, syntetyczne, z recyklingu
 • Aktualne tendencje w zakresie wytwarzania materiałów ogniotrwałych
 • Stosowanie materiałów ogniotrwałych
 • Urządzenia i piece
 • Nowe metody badań i problemy kontroli jakości

 

Rada Programowa

Przewodniczący: dr hab. Jacek Podwórny, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 • dr inż. Jerzy Czechowski, Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych 
 • dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii
 • dr inż. Małgorzata Niziurska, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, Polskie Towarzystwo Ceramiczne
 • dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr hab. inż. Józef Wojsa, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • dr inż. Wiesław Zelik, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza

 

Komitet Honorowy

 • mgr inż. Adam Aksamit, Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" Sp. z o.o. 
 • dr Valentin Antonovic, Vilnius Gediminas Technical Uniersity, Termoisolation Institute
 • mgr inż. Tomasz Biliński, Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
 • dr rer. nat. Dipl.-Ing. Christian Dannert, Forschungsgemeinschaft Feuerfest e.V.
 • mgr inż. Marian Darłak, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • prof. dr hab. inż. Jan Deja,  Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr hab. inż. Jerzy Jedliński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr Grzegorz Kądzielawski, Grupa AZOTY S.A. 
 • prof. dr Olaf Krause, Univeristy of Applied Science, Koblenz
 • prof. dr hab. Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr Manuel Miranda, ITMA Materials Technology
 • prof. Dr Peter Quirmbach, Deutsches Institut für Feuerfest und Keramik GmbH
 • mgr inż. Józef Siwiec, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 • dr inż. Thorsten Tonnesen, RWTH Aachen University

                      

 

Organizatorzy

​                                                        

Sponsorzy

​                 

    

   

   

 

Patronat medialny

​        Wróć

Kontakt

dr inż. Katarzyna
Stec

tel.: 32 270 19 19
kom.: 693 999 986

katarzyna.stec
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Koordynator

dr inż. Barbara
Lipowska

tel.: 32 270 19 55

 

Dominika Kądziołka
tel. 12 683 79 43

 

konferencja.ogniowa
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Oddział Materiałów
Ogniotrwałych

ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona