Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

Małopolska przyspiesza z wodorem! Spotkanie Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych
Data dodania: 28 / 11 / 2022

Małopolska przyspiesza z wodorem! Spotkanie Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych

Małopolska przyspiesza z wodorem!

W dniu 28.11.2022 r. w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych odbyło się spotkanie Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych oraz partnerów pilotażowego projektu Wodór H2 dla Inicjatywy Awangarda.


Podczas spotkania omówione zostały aktualne inicjatywy w zakresie technologii wodorowych pod kątem zastosowania w produkcji, przechowywania oraz przesyłania wodoru jako paliwa. 
Wydarzenie rozpoczął dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH, Dyrektor Łukasiewicz – ICiMB prezentując potencjał badawczy oraz obszary działania Łukasiewicza. 
Najnowsze wydarzenia i działania w ramach projektu Wodór H2 przedstawił Jerzy Kopeć, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM.
Portfolio potencjału komercjalizacji Łukasiewicz – ICiMB w obszarze stosowania technologii wodorowych w praktyce gospodarczej przedstawiła dr inż. Katarzyna Stec, Dyrektor Centrum Materiałów Ogniotrwałych Łukasiewicz- ICiMB. 
Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele partnerów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ, Dolina Wodorowa/Polenergia, Grupa Azoty S.A., Krakowski Holding Komunalny S.A., Krakowski Park Technologiczny, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, ORLEN Południe S.A., Politechnika  Krakowska, Polski Klaster Technologii Kompozytowych, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, Wiśniowski Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który zainicjował powołanie Rady i jest jej koordynatorem. Celem utworzenia Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych jest stworzenie realnej płaszczyzny do współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych oraz maksymalizacja zarówno wkładu, jak i partycypowania w przyszłych inicjatywach, instytucji i firm z Małopolski w tym obszarze. Dzisiejsze spotkanie jak i kolejne, to dowód efektywnej współpracy Małopolskiego Urzędu Małopolskiego z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz z pozostałymi interesariuszami, której celem jest nastawienie na konkretne efekty i projekty zgodnie z Polską Strategią Wodorową. Efekty tych prac z pewnością przełożą się  na dobro regionu Małopolski i jej mieszkańców. 
Inicjatywa Awangarda (IA), której Małopolska jest współzałożycielem, utworzyła nowy projekt pilotażowy: Wodór (H2). Na jego czele stanęła Małopolska, wspierana przez Słowenię i Lombardię. Celem projektu jest wzmocnienie i promocja gospodarki wodorowej w regionach i państwach biorących udział w projekcie. Jest to wynikiem działań Małopolski w procesie przygotowań do stopniowej transformacji energetycznej i zmiany dotychczasowych nawyków związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii. W projekt zaangażowane zostały ośrodki badawcze, agencje rozwoju, przedstawiciele przemysłu czy uniwersytety z całej Europy.

#innowacyjnaMałopolska Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona