Łukasiewicz - ICiMB

Konferencje

„Energia i Środowisko w technologiach przemysłowych”
Data dodania: 30 / 06 / 2022

„Energia i Środowisko w technologiach przemysłowych”

W dniach 12-14 października 2022 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się X edycja konferencji naukowej pt. „Energia i Środowisko w technologiach przemysłowych”. Organizatorem wydarzenia był Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych. 

W konferencji wzięło udział blisko 100 uczestników, przedstawicieli 27 jednostek. Uczestnicy reprezentowali uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe oraz przemysł, w tym branżę ceramiki i materiałów budowlanych. Wygłoszono 25 referatów w ramach tematyki związanej z surowcami odpadowymi oraz paliwami alternatywnymi w procesach technologicznych, jak również energooszczędnymi i niskoemisyjnymi metodami produkcji materiałów budowlanych.
Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania gości dokonał dr. hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH – Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Zaraz po referatach plenarnych dotyczących współczesnych wyzwań w przemyśle uczestnicy konferencji wzięli czynny udział w rozmowach podczas panelu dyskusyjnego pt. „Przemysł cementowy na drodze do Zielonego Ładu”. Moderatorem Panelu był Zbigniew Pilch ze Stowarzyszenia Producentów Cementu. Panelistami byli: Dariusz Gawlak – Prezes Zarządu/ Dyrektor Naczelny Cementowni Warta S.A., dr Artur Golda – Dyrektor Centrum Rozwoju i Wdrożeń Produktów Grupy Górażdże, dr inż. Mikołaj Ostrowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Tadeusz Radzięciak – Członek Zarządu – Dyrektor Pionu Cementu Cemex Polska Sp. z o.o., Dawid Robak, MBA – Vice Prezes, Dyrektor Finansowy Lafarge. Poruszane były aktualne tematy dotyczące wyzwań stojących przed przemysłem cementowym w dążeniu do neutralności emisyjnej.  
Wygłoszone referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Prowadzone dyskusje i wymiana poglądów świadczą o trafności podjętych na konferencji problemów. Poziom merytoryczny prezentowanych tematów był wysoki, a samo wydarzenie stanowiło platformę do nawiązania nowych kontaktów i pogłębienia dotychczasowej współpracy między partnerami biznesowymi.
X Konferencja Naukowa pt. „Energia i Środowisko w technologiach przemysłowych” uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz patronat honorowy Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego.
Sponsorami wydarzenia byli: Cementownia Warta S.A., Górażdże Cement S.A., Labsoft Sp. z o.o., Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., BSSTC.PL Sp. z o.o.
Patronat medialny objęły poważane wydawnictwa czasopism branżowych Izolacje,  Szkło i Ceramika oraz Cement Wapno Beton.

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • wyzwania w przemyśle - przemysł w Europejskim Zielonym Ładzie
 • surowce odpadowe i paliwa alternatywne w procesach technologicznych
 • energooszczędne i niskoemisyjne metody produkcji materiałów budowlanych
 • proekologiczne metody produkcji

 

Komitet Programowy:

Przewodniczący:
dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH - Dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 • prof. dr hab. inż. Marek Cała – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
 • prof. dr hab. inż. Jan Deja – Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementów
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny – Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kata – Łukasiewicz- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • dr Grzegorz Kądzielawski – Grupa Azoty S.A., 
 • dr hab. inż. Anna Król, prof. PO – Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr inż. Małgorzata Niziurska - Łukasiewicz- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • dr hab. Jacek Podwórny - Łukasiewicz- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • dr Joanna Poluszyńska - Łukasiewicz- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • mgr inż. Józef Siwiec – Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek – Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. PO – Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

 

Komitet Honorowy:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Wojciech Putra - Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Cementownia Odra S.A.
 • Andrzej Reclik - Prezes Zarządu Górażdże Cement S.A., Dyrektor Generalny
 • Piotr Bąbelewski - Dyrektor Cementowni Rudniki CEMEX
 • Dariusz Gawlak - Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Cementownia Warta S.A.
 • Tadeusz Radzięciak - Członek Zarządu - Dyrektor Pionu Cementu Cementownia Chełm CEMEX 
 • Michał Karolczyk - Dyrektor Generalny Górka Cement Sp. z o. o.

 

Komitet Organizacyjny:

 • mgr inż. Katarzyna Kiprian
 • dr inż. Ewa Głodek-Bucyk
 • mgr inż. Patrycja Król
 • mgr inż. Agata Wieczorek
 • inż. Dominika Kądziołka

 

 

Patronat honorowy:

 

Witold Kozłowski -

Marszałek Województwa Małopolskiego 

 

 

 

Ministerstwo Rozwoju
i Technologii

Sponsorzy

​                       

Patronat medialny

​      Wróć

Kontakt

mgr inż. Katarzyna
Kiprian

tel.: 77 456 32 01-06 w. 328

katarzyna.kiprian@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Koordynator

inż. Dominika Kądziołka

tel.: 12 683 79 43

dominika.kadziolka@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Organizator:

Centrum Inżynierii
Środowiska

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona