Łukasiewicz - ICiMB

Cennik

Koszt wykonania badania SEM/STEM

Koszt wykonania badań SEM wynosi 250 zł netto + VAT 23% za godzinę pracy operatora i obejmuje:
  • preparatykę próbek
  • pokrywanie powierzchni próbek cienką warstwą materiału przewodzącego dla próbek nieprzewodzących
  • wykonywanie zdjęć przy użyciu różnych detektorów
  • analizy jakościowe i półilościowe (bezwzorcowe) składu chemicznego
  • mapy rozmieszczenia poszczególnych pierwiastków
Koszt wykonania badań STEM wynosi 400 zł netto + VAT 23% za godzinę pracy operatora i obejmuje:
  • preparatykę próbek
  • wykonywanie zdjęć przy użyciu detektora STEM
Możliwe jest również oszacowanie kosztu wykonania badań dla jednej próbki po dokładnym zapoznaniu się z wymaganiami klienta, zakresem wykonywanej pracy, ilością badanych miejsc na próbce, ilością zrobionych zdjęć, analiz, skanów liniowych, mappingów.
 
 
Należność za wykonanie usługi została wyliczona przy zastosowaniu jednakowych i przejrzystych zasad na podstawie opracowanego algorytmu (uwzględniającego czas pomiaru, koszty osobowe operatora i pozostałe uśrednione koszty: eksploatacyjne, utrzymania budynku, zużycie materiałów oraz współczynnik kosztochłonności), z zachowaniem jednolitych warunków rynkowych.
 
 

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel. 519 331 830

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Paulina Tymowicz-Grzyb

Tel. +48 519331852

paulina.tymowicz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona