Łukasiewicz - ICiMB

Cennik

Koszt wykonania usługi

Każda wycena jest traktowana indywidualnie.

Należność za wykonanie usługi jest wyliczona przy zastosowaniu przejrzystych zasad uwzględniając:

 • czas pracy urządzenia,
 • energię elektryczną,
 • stopień skomplikowania wydruków,
 • szczegółowość,
 • wielkość wydruków,
 • liczbę wydruków,
 • konieczność wykonania projektu lub zmian w projekcie klienta,
 • konieczność dostarczenia materiału do drukowania - ilość zużytego materiału,
 • konieczność opracowania nowego materiału do drukowania,
 • koszty osobowe operatora,
 • skrócony termin realizacji.

Warunki płatności uzgadniane są za każdym razem indywidualnie.


Opis i zakres usługi wraz z regulaminem (warunkami świadczenia usługi) i zasadami wyceny został zatwierdzony przez Dział Komercjalizacji, Radcę Prawnego oraz Głównego Księgowego w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych i zaakceptowany przez Dyrekcję Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 
 

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel. 519 331 830

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Anna Woźniak

+48 519 331 826

anna.wozniak@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona