Łukasiewicz - ICiMB

Zaprawy i betony GRS szybkotwardniejące i wysokoodporne


 

 

 

 

 

SUCHE MIESZANKI BUDOWLANE GRS DO WYKONYWANIA BETONÓW I ZAPRAW

Charakteryzujące się wysoką wytrzymałością mieszanki GRS są suchymi, gotowymi do zastosowania produktami na bazie cementu portlandzkiego CEM I. Jednocześnie obok cementu, w skład poszczególnych odmian mieszanki wchodzą wysokiej jakości i czystości frakcjonowane kruszywa o różnej granulacji, plastyfikator i mikrokrzemionka. Mają one doskonałe własności płynne, dają się łatwo zarabiać, szczelnie wypełnia wszelkie puste przestrzenie. Można je w zależności od konsystencji wlewać, wpompowywać lub wgniatać. Dzięki swoim właściwościom, a w szczególności dużemu tempu narastania wytrzymałości, skraca znacznie czas wykonawstwa budowlanego.

Podstawowe cechy:

 • wysoka wytrzymałość,
 • wysoka mrozoodporność,
 • wysoka odporność na siarczany i środki odladzające,
 • wysoka wodoszczelność,
 • bardzo dobra przyczepność do betonu,
 • niski skurcz.

Przeznaczenie:

Beton GRS-8 jest stosowany do remontów żelbetowych elementów nośnych konstrukcji mostowych tj. fundamentów, podpór i przęseł.

Zakres stosowania betonu GRS-8:

 • drogi publiczne bez ograniczeń,
 • dróg wewnętrzne bez ograniczeń,
 • drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń,
 • kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń,
 • obiekty budowlane metra bez ograniczeń.

Zaprawa GRS-4 przeznaczona jest do wykonywania podlewek pod łożyska, mocowania kotew, naprawa powierzchniowych ubytków w elementach betonowych konstrukcji mostowych, remontów i modernizacji fundamentów i podpór.

Zakres stosowania zaprawy GRS4:

 • drogi publiczne bez ograniczeń,
 • dróg wewnętrzne bez ograniczeń,
 • drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń,
 • kolejowe obiekty inżynieryjne bez ograniczeń,
 • obiekty budowlane metra bez ograniczeń.

Sposób użycia betonu i zaprawy GRS:
W celu otrzymania zaprawy lub betonu o żądanej konsystencji, należy do suchej mieszanki GRS dodać odpowiednią ilość wody i mieszać przez około 5 minut. Tak przygotowana zaprawa lub beton powinny być zużyte w ciągu 30 minut. 

Przygotowanie podłoża:
Przed wykonaniem naprawy, podłoże należy oczyścić z pozostałości powłok ochronnych, mleczka cementowego, słabo związanych warstw betonu, pyłu, smarów i olejów - prace te mogą być wykonane poprzez hydropiaskowanie, piaskowanie i odpylenie sprężonym powietrzem. Oczyszczone podłoże powinno zostać nasycone wodą.

 

 

Najważniejsze dokumenty

Krajowy Certyfikat ZKP dla mieszanek GRS-4 i GRS-8  Atest Higieniczny dla mieszanki GRS-4 Atest Higieniczny dla mieszanki GRS-8
Krajowa Ocena Techniczna dla mieszanek GRS-4 i GRS-8 Krajowa deklaracja właściwości użytkowych dla mieszanki GRS-4 Krajowa deklaracja właściwości użtkowych dla mieszanki GRS-8
  Informacje o warunkach stosowania mieszanek GRS-4 i GRS-8  

Archiwum

 

 

DORADZTWO
TECHNICZNE

mgr inż. Mariusz Mróz

tel.: 12 683 79 53
kom.: 602 675 677

mariusz.mroz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

SPRZEDAŻ

Renata Sokołowska

tel.: 12 683 79 75

renata.sokolowska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zrównoważonego
Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona