Łukasiewicz - ICiMB

Wkłady do komór gaszeniowych styczników wysokoprądowych

Właściwości:
Elementy ceramiczne, komplet – prawa i lewa ścianka. 
Typoszereg do komór: SU6, SU5, SU4, SU2/3, SU 0/1
 

Zastosowanie:
Do gaszenia łuku elektrycznego, który powstaje podczas przerywania przepływu prądu w obwodach elektrycznych. Wykorzystywane w wyłącznikach prądu stałego o dużych natężeniach  oraz w sieciach prądu stałego do sterowania silnikami o ciężkim rozruchu i przeciwprądowym hamowaniu.

 

DORADZTWO
TECHNICZNE

Andrzej Łosiewicz

tel.: +48 519 330 631

kom.: 601 295 855

andrzej.losiewicz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

SPRZEDAŻ

Małgorzata Marek

tel.: +48 519 331 069

zdobnictwo@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zaawansowanej
​Ceramiki i Prefabrykacji

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Odbiór osobisty
towarów:

02-677 Warszawa 
Postępu 9

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona