Łukasiewicz - ICiMB

Urządzenia laboratoryjne

                                                       

Mieszarka laboratoryjna ML-11                                        

Urządzenie stosowane do przygotowywania zaprawy do badania cech fizycznych cementu zgodnie z normami europejskimi z grupy PN-EN 196-1.                     

 

                                               

Wstrząsarka laboratoryjna WL-11                                 

Urządzenie stosowane do utrząsania zaprawy cementowej w formie trójdzielnej zgodnie z normami europejskimi  z grupy PN-EN 196-1.                    ​

 

                                                                                                                                     

Kruszarka laboratoryjna KS-2                                           

Laboratoryjna kruszarka szczękowa typu KS-2 służy do   okresowego szybkiego rozdrabniania materiałów kawałkowych wziętego z próby materiału o niewielkiej masie. Kruszarka może znaleźć zastosowanie w przemyśle cementowym, wapienniczym, hutniczym, chemicznym itp. w procesie przygotowania prób materiałów kawałkowych do badań.

                                                                                                                                                                   

Młynek laboratoryjny MB-05                                                

Urządzenie służy do mielenia mieszanki zawierającej klinkier, kamień gipsowy lub dodatki innego kruszywa do 5 kg. Mielenie odbywa się w obracającym się z określoną prędkością bębnie do którego wcześniej wkłada się odpowiednie mielniki wyszczególnione w normie lub wg potrzeb.


Młynek laboratoryjny bębnowy może mieć zastosowanie w przemysłach: cementowym, gipsowym, wapienniczym, hutniczym, chemicznym, itp. w procesie przygotowania prób materiałów kawałkowych do badań.  Czas pracy młynka można ustawić na specjalnym przekaźniku czasowym. Urządzenie to posiada osłonę dźwiękochłonną znacznie tłumiącą hałas towarzyszący procesowi mielenia materiałów.                

                                               

Rozdrabniacz odpadów komunalnych ROK-12 

 

Urządzenie służy do rozdrabniania odpadów komunalnych i dostosowane jest do przygotowania prób odpadów pod kątem badań parametru AT-4.

Zalety:

  • Lej zasypowy zamykany z zabezpieczeniem, o pojemności ok. 50 litrów,
  • Niski kontener odbierający rozdrobniony materiał  w postaci pojemnika na kółkach o pojemności ok. 120 litrów,
  • Funkcja automatycznego nawrotu napędu, w przypadku zatrzymania noży tnących,
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu rozdrabniacza,
  • Przycisk bezpieczeństwa STOP,
  • Stabilna i trwała konstrukcja.
                                                                        

Forma trójdzielna do wstrząsarki laboratoryjnej WL-92 i WL-11   

Forma do sporządzania beleczek z zaprawy cementowej przeznaczonych do oznaczania wytrzymałości cementu na zaginanie i ściskanie zgodnie z normami europejskimi z grupy PN-EN 196-1.

 

                                                                        

 

Forma sześciodzielna do wstrząsarki laboratoryjnej WL-92 i WL-11

Przyrząd do sporządzania beleczek z zaprawy cementowej przeznaczonych do oznaczania wytrzymałości cementu na zaginanie i ściskanie zgodnie z normami europejskimi z grupy PN-EN 196-1.

                                                                        

 

Mieszadło do mieszarki laboratoryjnej ML-92 i ML-11   

Mieszadło wykonane ze stali nierdzewnej. W mieszarce laboratoryjnej poruszane z ustaloną prędkością ruchem planetarnym dookoła osi misy i obracające się wokół własnej osi.                              

 

             

                          

Misa do mieszarki laboratoryjnej ML-92 i ML-11      

Misa ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l z elementem mocującym na sztywno do stojaka mieszarki laboratoryjnej.

   
                                                            

Płyty szczękowe do kruszarki KS-2                                 

Część zużywająca się kruszarki KS-2

                                                                                        

Nakładka do formy trójdzielnej                                              

Przyrząd pomocniczy przy napełnianiu formy zaprawą cementową przy sporządzaniu beleczek przeznaczonych do oznaczania wytrzymałości na zaginanie i ściskanie cementu zgodnie z normami europejskimi z grupy PN-EN 196-1.

KONTAKT

Waldemar Kurpiers

tel.: 77 456 32 01
wew. 316
kom.: 605 626 309

info.opole
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

waldemar.kurpiers
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Marcin Biernacki

tel.: 77 456 32 01-06
wew. 320
kom.: 502 537 467

marcin.biernacki
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona