Łukasiewicz - ICiMB

Szkliwa ceramiczne w postaci zawiesiny wodnej

Szkliwa barwne na temperaturę wypalania 880-940°C

 
Zastosowanie:
Szkliwa przeznaczone są do szkliwienia czerepów ceramicznych, wykonanych z różnego rodzaju glin, wypalonych wstępnie na biskwit.
 
Postać: Zawiesina wodna

 

Szkliwa barwne na temperaturę wypalania 1030-1100°C

 
Zastosowanie:
Szkliwa przeznaczone są do szkliwienia czerepów ceramicznych, wykonanych z różnego rodzaju mas ceramicznych, wypalonych wstępnie na biskwit.
 
Postać: Zawiesina wodna

 

Szkliwa barwne porcelitowe temperatura wypalania 1230-1250°C

 
Zastosowanie:
Szkliwa przeznaczone są do szkliwienia czerepów ceramicznych, wykonanych z porcelitowych mas ceramicznych, wypalonych wstępnie na biskwit.
 
Postać: Zawiesina wodna
 
 

DORADZTWO
TECHNICZNE

Roman Gebel

tel.: +48 519 331 287

roman.gebel@icimb.lukasiewicz.gov.pl

SPRZEDAŻ

Małgorzata Marek

tel.: +48 519 331 069

zdobnictwo@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Centrum Zaawansowanej
​Ceramiki i Prefabrykacji

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Odbiór osobisty
towarów:

02-677 Warszawa 
Postępu 9

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona