Łukasiewicz - ICiMB

Pigmenty i kompozycje pigmentowe do ceramiki

   

Pigmenty ceramiczne

Zastosowanie: Pigmenty stosowane są do barwienia szkliw i mas ceramicznych, wytwarzania farb ceramicznych a także do barwienia emalii na metale.
Postać: Proszek

         

  Kompozycje pigmentowe

Są jednorodnymi mieszaninami pigmentów ceramicznych wytwarzanymi dla otrzymania specyficznych lub zamówionych kolorów.
Zastosowanie: Kompozycje pigmentowe stosowane są do barwienia szkliw i mas ceramicznych, wytwarzania farb ceramicznych a także do barwienia emalii na metale.
Postać: Proszek

SPRZEDAŻ

Małgorzata Marek

tel.: +48 519 331 069

zdobnictwo@icimb.lukasiewicz.gov.pl

DORADZTWO
TECHNICZNE

Roman Gebel

tel.: +48 519 331 287

roman.gebel@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Centrum Zaawansowanej
​Ceramiki i Prefabrykacji

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Odbiór osobisty
towarów:

02-676 Warszawa 
Postępu 9

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona