Łukasiewicz - ICiMB

Materiały do konserwacji zabytków na bazie cementu romańskiego

Materiały do konserwacji zabytków na bazie cementu romańskiego

 

 

 

 

 

 

W naszej ofercie:

Zaprawa tynkarska


Zaprawa gruboziarnista na bazie cementu romańskiego do tynkowania i uzupełniania dużych powierzchni elewacji  budynków oraz do wypełniania spoin i ubytków.
Postać: Proszek

Gładź tynkarska


Zaprawa drobnoziarnista na bazie cementu romańskiego do wykańczania powierzchni elewacji oraz do uzupełniania drobnych  pęknięć i ubytków.
Postać: Proszek

Zaprawa do odlewów


Zaprawa na bazie cementu romańskiego do wykonywania elementów sztukateryjnych: odlewów i profili ciągnionych, a także dekoracyjnych elementów architektonicznych w tym ogrodowych i cmentarnych.
Postać proszek

Farba elewacyjna


Farba renowacyjna do wykańczania, odnawiania i estetycznej integracji elewacji oraz detali architektonicznych. Jest szczególnie przydatna w przypadku elementów o bogatej w detale formie rzeźbiarskiej lub kiedy zastosowanie cienkiej warstwy tynku (2-3 mm) nie jest możliwe.
Postać: proszek

Preparat gruntujący - koncentrat RH


Roztwór hydrofobizujący RH jest przeznaczony do wzmacniania podłoża i zmniejszania jego nasiąkliwości. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, pod tynki gipsowe, tynki mineralne oraz pod posadzki samopoziomujące.
Postać: biała ciecz, gotowa do użycia

 

Zobacz ulotkę

 

Karty techniczne

Farba Elewacyjna Gładź do Renowacji Budynków Historycznych Koncentrat RH
Zaprawa do Odlewów Zaprawa Tynkarska  

DORADZTWO
TECHNICZNE

Mariusz Mróz

tel.: 12 683 79 53
kom.: 602 675 677

mariusz.mroz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

SPRZEDAŻ

Renata Sokołowska

tel.: 12 683 79 75

renata.sokolowska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zrównoważonego
Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona