Łukasiewicz - ICiMB

Fryty kaflarskie

Fryta BOII - bezołowiowa zmętniana ZrO2 
Fryta BOII jest stosowana jako baza do szkliw białych i kolorowych o pastelowych odcieniach. Zalecana temperatura wypalania 880-9400 C. 
Postać: Granulki szklane.

Fryta BO/T - bezołowiowa bezbarwna transparentna 
Fryta BO/T jest stosowana jako baza do szkliw bezbarwnych transparentnych i szkliw kolorowych o mocnych intensywnych barwach. Zalecana temperatura wypalania 880-9400 C. Postać: Granulki szklane.
Fryta BOT/MN - bezołowiowa transparentna brązowa 
Fryta BOT/MN jest stosowana do wytwarzania brązowych szkliw transparentnych. Zalecana temperatura wypalania 880-9400 C. W trakcie wypalania unikać atmosfery redukcyjnej.
Postać: Granulki szklane.

Fryta BOT/ZL/1 - bezołowiowa transparentna zielona 
Fryta BOT/ZL/1 jest stosowana do wytwarzania zielonych szkliw transparentnych. Zalecana temperatura wypalania 880-9400 C.
Postać: Granulki szklane.

DORADZTWO
TECHNICZNE

Roman Gebel

tel.: +48 519 331 287

roman.gebel@icimb.lukasiewicz.gov.pl

SPRZEDAŻ

Małgorzata Marek

tel.: +48 519 331 069

zdobnictwo@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zaawansowanej
​Ceramiki i Prefabrykacji

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Odbiór osobisty
towarów:

02-677 Warszawa 
Postępu 9

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona