Łukasiewicz - ICiMB

Farby do ceramiki

 

Farby podszkliwne

Ceramiczne farby podszkliwne są przeznaczone do dekorowania porcelitu i fajansu następującymi technikami zdobniczymi: malowaniem ręcznym, stemplem oraz natryskiem.

Postać: proszek

 

  Farby naszkliwne

Ceramiczne farby naszkliwne są przeznaczone do dekorowania porcelany i porcelitu następującymi technikami zdobniczymi: kalką ceramiczną sitodrukową, sitodrukiem bezpośrednim,  stemplem, malowaniem oraz natryskiem.

Postać: proszek

 

Farby wszkliwne

Ceramiczne farby wszkliwne przeznaczone do dekorowania porcelany następującymi technikami zdobniczymi: kalką ceramiczną sitodrukową, malowaniem oraz natryskiem.

Postać: proszek

 

Farby naszkliwne metaliczne

Ceramiczne farby naszkliwne metaliczne przeznaczone do dekorowania porcelany, porcelitu i innych wyrobów ceramicznych następującymi technikami zdobniczymi: kalką ceramiczną sitodrukową, sitodrukiem bezpośrednim, malowaniem oraz natryskiem.

Postać: proszek

 

Farby do zdobienia płytek ceramicznych

Ceramiczne farby naszkliwne przeznaczone do dekorowania płytek ceramicznych następującymi technikami zdobniczymi: sitodrukiem bezpośrednim, pośrednim (kalką),  malowaniem oraz natryskiem i wypalane w szybkim cyklu.

Postać: proszek

Farby majolikowe

Ceramiczne farby majolikowe są przeznaczone do dekorowania nisko wypalającej się galanterii ceramicznej

Postać: Proszek/pasta

   
   

SPRZEDAŻ

Małgorzata Marek

tel.: +48 519 331 069

zdobnictwo@icimb.lukasiewicz.gov.pl

DORADZTWO
TECHNOLOGICZNE

Anna Karaś

tel: +48 519 330 633

anna.karas@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zaawansowanej
Ceramiki i Prefabrykacji

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Odbiór osobisty
towarów:

02-677 Warszawa 
Postępu 9

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona