Łukasiewicz - ICiMB

Elementy do produkcji broni i amunicji

Ceramiczne elementy składowe wykorzystywane przy produkcji broni i amunicji kierowanej

                                               

                          

Osłony czujników (kopułki) wykonane ze spinelu glinowo-magnezowego MgAl2O4

                                                                                                      

                          

Dysze do rakiet wykonane z weglika krzemu SiC oraz materiałów kompozytowych SiC/SiC, SiC/C lub  z azotku krzemu Si3N4

                                                                                                                                                 

                          

Wizjery oraz materiały laserujące wykonane ze spinelu glinowo-magnezowego MgAl2O4, czystego granatu itrowo-glinowego (YAG) oraz z domieszką neodymową Nd:YAG

KONTAKT

dr inż. Krzysztof
Perkowski

Lider Grupy Badawczej
Ceramika Specjalna

tel.: +48 519 331 891
kom.: 791 982 875

krzysztof.perkowski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zaawansowanej
​Ceramiki i Prefabrykacji

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Odbiór osobisty
towarów:

02-677 Warszawa 
Postępu 9

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona