Łukasiewicz - ICiMB

BiOrgano_Mineral

 

BiOrgano-Mineral Dajemy odpadom drugie życie

 

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie przedstawiają rozwiązanie, które stanowi odpowiedź na potrzeby rolnictwa, ogrodnictwa i innych obszarów przyrodniczego zastosowania nawozów organicznych, organiczno-mineralnych i środków poprawiających właściwości gleb. 

BiOrgano-Mineral to:

Produkt o właściwościach nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego na bazie osadów ściekowych, który pozwala na poprawę warunków glebowych w zakresie wzbogacenia w materię organiczną oraz poprawę struktury gleby, umożliwiając pełniejszą dystrybucję składników odżywczych dla roślin.

Opracowany przez nas produkt na bazie surowców odpadowych zawiera w swoim składzie:

  • 30-40% substancji organicznej,
  • 1,3% do 2,0% fosforu w przeliczeniu na P2O5,
  • około 4% potasu w przeliczeniu na K2O,
  • około 1,5% azotu

Ponadto opracowana mieszanka nie zawiera toksycznych metali ciężkich w ilościach przekraczających dopuszczalne zawartości. Produkt jest bezpieczny pod względem mikrobiologicznym i parazytologicznym i nie zawiera:

  • żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.
  • bakterii z rodzaju Salmonella spp.

Produkt został dodatkowo przebadany w zakresie testów wymywalności jonów metali i niemetali. Przeprowadzono również testy fitotoksyczności ostrej, próby wazonowe i polowe pod nasadzenia roślinności na terenach silnie zdegradowanych.

Jest to nowoczesny środek poprawiający właściwości i strukturę gleb, który wpisuje się w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego, poprawiając jednocześnie kondycję gleb i wpływając pozytywnie na środowisko z uwagi na możliwość zmniejszenia zastosowania nawozów mineralnych, które w dłuższej perspektywie ich stosowania przyczyniają się do zubożenia i powolnej degradacji gleb.


Opatentowana technologia

 
100% z surowców odpadowych -
 Produkt wpisuje się w Gospodarkę w Obiegu Zamkniętym

 
Doświadczony zespół badawczy 
w obszarze inżynierii środowiska i gospodarki odpadami
 

 
Dla nas nie ma odpadów 
trudnych do zagospodarowania

  
Zapobiegamy degradacji środowiska

 

 

    

Koordynator

dr Joanna Poluszyńska

kom. 601 347 879

joanna.poluszynska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona