Łukasiewicz - ICiMB

Betony ogniotrwałe zwarte

Produkowany asortyment betonów ogniotrwałych obejmuje produkty stosowane w zakresie temperatur 1250 – 1700°C w następujących gatunkach:

 • szamotowym
 • wysokoglinowym, w tym:
 • andaluzytowym
 • mulitowym
 • boksytowym
 • korundowym
 • z węglika krzemu

Zastosowanie:

 • przemysł koksowniczy
 • przemysł cementowy
 • hutnictwo metali nieżelaznych
 • hutnictwo żelaza i stali
 • przemysł energetyczny i ciepłownictwo
 • przemysł lekki i maszynowy
 • przemysł chemiczny
 • przemysł ceramiczny

W zależności od zawartości cementu wykonujemy betony:

 • konwencjonalne (o wysokim udziale cementu)
 • średniocementowe
 • niskocementowe
 • ultraniskocementowe

Betony mogą być dostarczane w postaci:

 • sypkiej o uziarnieniu 0 – 3 lub 0 – 5 mm
 • gotowych elementów (prefabrykatów), wygrzewanych na życzenie klienta

SPRZEDAŻ

Krystyna Jastrowicz

tel.: 32 270 19 05

krystyna.jastrowicz@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

DORADZTWO
TECHNOLOGICZNE

Izabela Majchrowicz

tel.: 32 270 18 62

kom.: 603 770 311

izabela.majchrowicz@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Materiałów
Ogniotrwałych

ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona