Łukasiewicz - ICiMB

Betony ogniotrwałe izolacyjne

Betony izolacyjne charakteryzują się:

 • niskim współczynnikiem przewodności cieplnej
 • niską gęstością i wysoką porowatością
 • bardzo wysoką odpornością na wstrząsy cieplne

Korzyści:

 • oszczędność energii cieplnej oraz ograniczenie strat cieplnych przez przewodnictwo, akumulację i promieniowanie
 • wyrównanie temperatury w roboczej przestrzeni pieca
 • wysoka odporność obmurza na zmiany temperaturowe
 • polepszenie warunków pracy w otoczeniu pieca przez znaczne obniżenie temperatury jego ścian zewnętrznych
 • zmniejszenie masy obmurza
 • produkcja obejmuje szereg betonów izolacyjnych pracujących do temperatury 1500°C

Betony mogą być dostarczana w postaci:

 • sypkiej o uziarnieniu 0 – 3 lub 0 – 5 mm
 • gotowych elementów (prefabrykatów)

SPRZEDAŻ

Krystyna Jastrowicz

tel.: 32 270 19 05

krystyna.jastrowicz@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

DORADZTWO
TECHNOLOGICZNE

Izabela Majchrowicz

tel.: 32 270 18 62

kom.: 603 770 311

izabela.majchrowicz@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Materiałów
Ogniotrwałych

ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona