Łukasiewicz - ICiMB

Aparatura laboratoryjna i terenowa

Aparatura laboratoryjna i terenowa - do badań i pomiarów w zakresie budownictwa ogólnego i drogowego. Może być stosowana w warunkach laboratoryjnych i terenowych

 

Zastosowanie:
Aparatura przeznaczona do badań i pomiarów w zakresie budownictwa ogólnego i drogowego. Może być stosowana w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Odpowiada serii norm PN-EN oraz PN dotyczących metod badania własności cementów, zapraw, betonów, wapna, gipsu, kruszyw oraz klejów do płytek.

DORADZTWO
TECHNICZNE

Tomasz Foszcz

tel.: 12 683 79 61
kom.: 661 944 695

tomasz.foszcz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

SPRZEDAŻ

Renata Sokołowska

tel.: 12 683 79 75

renata.sokolowska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zrównoważonego
Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona