Łukasiewicz - ICiMB

Aktywatory mielenia dla przemysłu cementowego, wapienniczego i surowcowego

Imoflow

Substancja powierzchniowo-czynna do przemiału hydraulicznych materiałów wiążących, wapna palonego, kamienia wapiennego, dolomitu i innych materiałów. Jest to ciekła mieszanina glicerolu i wyższych glikoli etylenowych z ograniczoną do minimum zawartością monoglikolu.

Zastosowanie:

  • Dodatek IMOFLOW przyczynia się wyraźnie do zwiększenia wydajności młyna przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej.
  • Dodatek IMOFLOW znacznie zwiększa płynność mielonych materiałów.
     

Produkt posiada certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wydany przez Państwowy Zakład Higieny nr: HK/B/0329/01/2010

Imoflow II

Dodatek ułatwiający mielenie cementów portlandzkich, cementów portlandzkich żużlowych
oraz cementów portlandzkich popiołowych. Imoflow-2 jest to ciekła mieszanina glicerolu i wyższych glikoli etylenowych, głównie glikolu dwuetylowego (DEG) i trójetylowego (TEG).

Zastosowanie:

  • Dodatek IMOFLOW-2 w procesie mielenia cementów portlandzkich CEM I 32.5, CEM I 42.5, CEM II/A-S 32.5, CEM II/B-S 32.5, CEM II/A-V 32.5 i CEM II/B-V 32.5 zarówno z normową jak i wysoką wytrzymałością wczesną zwiększa wydajność młynów do 30%, przy jednoczesnym obniżeniu jednostkowego wskaźnika zużycia energii elektrycznej do 10 kWh/Mg cementu.
  • Dodatek IMOFLOW-2 znacznie zwiększa płynność mielonych materiałów oraz zmniejsza ich skłonność do zbrylania.
  • Dodatek IMOFLOW-2 zwiększa o kilka MPa wytrzymałość wczesną cementów portlandzkich czystych i z dodatkami.


Produkt posiada certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wydany przez Państwowy Zakład Higieny nr: HK/B/0329/01/2010

Ekoimoflow


Dodatek ułatwiający mielenie wapna palonego, kamienia wapiennego i dolomitu. Ekoimoflow są to ciekłe alkohole wielowodorotlenowe z 10% dodatkiem wody.

Zastosowanie:

  • Dodatek intensyfikujący przemiał wapna palonego, kamienia wapiennego i dolomitu.
  • Dodatek EKOIMOFLOW przyczynia się do zwiększenia wydajności młyna przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej.
  • Dodatek EKOIMOFLOW wyraźnie zwiększa płynność mielonych materiałów oraz zmniejsza ich skłonność do zbrylania


Produkt posiada certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wydany przez Państwowy Zakład Higieny nr: HK/B/0329/01/2010

          

 

 

SPRZEDAŻ

Krystyna Jastrowicz

tel.: 32 270 19 05

krystyna.jastrowicz@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

DORADZTWO
TECHNOLOGICZNE

Izabela Majchrowicz

tel.: 32 270 18 62

kom.: 603 770 311

izabela.majchrowicz@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Materiałów
Ogniotrwałych

ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona