Łukasiewicz - ICiMB

Patenty

 

 

 

 

 

 

2022

 1. (11) 240508, (21) 429978, (22) 01.12.2019, (45) 25.01.2022 (54), Zestaw surowcowy do wytwarzania klinkieru portlandzkiego, (72) Elżbieta Jarosz-Krzemińska, Marek Gawlicki, Joanna Poluszyńska, Tomasz Bień, Łukasz Koziołek

2021

 1. (11) 415069, (21) 415069, (22) 01.12.2015, (45) 22.07.2021 (54) Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych, (72) Katarzyna Stec; , Cecylia Dziubak
 2. (11) 432367, (21) 432367, (22) 23.12.2019, (45) 12.10.2021 (54) Zastosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych energetyki zawodowej do unieszkodliwienia osadów ściekowych, (72) Poluszyńska J.; Jarosz-Krzemińska Elżbieta
 3. (11) 236411, (21) 419725, (22) 07.12.2016, (45) 11.01.2021 (54) Filtr ceramiczny, (72) Cieślińska E.D. ; Lipowska B.K. ; Czechowska K. ; Mróz A.I. ; Psiuk B.
 4. (11) 236421, (21) 421528, (22) 08.05.2017, (45) 11.01.2021, (54) Sposób wykorzystania osadów ściekowych i odpadów komunalnych do wypalania mineralnych materiałów w piecach obrotowych, (72) Głodek-Bucyk E.; Sładeczek F.
 5. (11) 236905, (21) 426917, (22) 05.09.2018, (45) 22.02.2021, (54) Sposób weryfikacji właściwości składu zapraw wiążących materiały ogniotrwałe ceramiczne formowane, (72) Stec K. ; Szopa A.; Zych D.
 6. (11) 237372, (21) 420010, (22) 28.12.2016, (45) 06.04.2021, (54) Sposób i urządzenie do wytwarzania sproszkowanych mieszanin surowcowych z materiałów o różnych zdolnościach przemiałowych, (72) Ewa Głodek-Bucyk, Olga Kacała, Wojciech Kalinowski, Franciszek Sładeczek, Patryk Weisser

2020

 1. (11) 234647, (21) 420009, (22) 28.12.2016, (45) 31.03.2020, (54) Sposób i układ do oczyszczania gazów odlotowych z pieców do wypalania klinkieru z tlenków azotu i siarki oraz rtęci, (72) Ewa Głodek-Bucyk, Wojciech Kalinowski, Franciszek Sładeczek, Patryk Weisser
 2. (11) 234821, (21) 419994, (22) 27.12.2016, (45) 30.04.2020, (54) Bioreaktor do stabilizacji tlenowej odpadów z odzyskiem ciepła, (72) Grzegorz Siemiątkowski
 3. (11) 235143, (21) 403247, (22) 21.03.2013, (45) 01.06.2020 (54) Ceramiczne tworzywo korundowe odporne balistycznie oraz sposób wytwarzania kształtek z tego tworzywa, (72) Dziubak C., Wiśniewski A.B., Łosiewicz A., Traczyk S., Jakubiuk  T.
 4. (11) 235199, (21) 426926, (22) 21.03.2013, (45) 01.06.2020, (54) Sposób wytwarzania kształtek z ceramicznego tworzywa korundowego do budowy osłon balistycznych, (72) Dziubak C. Wiśniewski A.B. , Łosiewicz A., Traczyk S., Jakubiuk  T.
 5. (11) 235276, (21) 408332, (22) 26.05.2014, (45) 15.06.2020, (54) Masa ceramiczno-węglowa do wytwarzania filtrów piankowych, (72) Lipowska B., Witek J.,  Robak Z. , Muzyka R., Ściążko M., Ościłowski A., Asłanowicz M., Karwiński A., Wieliczko P.
 6. (11) 235578, (21) 425827, (22) 05.06.2018, (45) 07.09.2020, (54) Kompozyt żelazonośny dodawany do mączki surowcowej w procesie wytwarzania klinkieru portlandzkiego, (72) Baran  T., Pichniarczyk P.,  Grabowski  Z., Wójcik  J.
 7. (11) 236010, (21) 408505, (22) 10.06.2014, (45) 30.11.2020, (54) Sposób wytwarzania mrozo- fito- i chemoodpornych wyrobów ceramicznych, (72) Pieczarowski H., Rybka M. , Bylina P.,  Szamałek K. , Szafran M., Bobryk E., Konopka G.
 8. (11) 236344, (21) 415881, (22) 22.01.2016, (45) 28.12.2020, (54) Sposób dyfuzyjnego łączenia polikryształów YAG-u, (72) Gizowska M.E. ; Kobus I. ; Konopka G.R. , Osuchowski M.N. ; Perkowski K.M. ; Witek A.; Witosławska I.K.

2019

 1. (11) 231627, (21) 416967, (22) 25.04.2016, (45) 29.03.2019, (54) Sposób ograniczenia utleniania wlewków stalowych, (72) Izabela Majchrowicz, Józef Barański, Jerzy Witek, Harald Kania
 2. (11) 232207, (21) 417743, (22) 28.06.2016, (45) 31.05.2019, (54) Sposób wytwarzania płytek szklanych okładzinowych lub elewacyjnych z odpadowego szkła kineskopowego (CRT) oraz płytka szklana z CRT, (72) Roman Gebel, Barbara Synowiec, Danuta Chmielewska,  Adam Witek,  Andrzej Łosiewicz,  Zbigniew Jaegermann, Agnieszka Ducka
 3. (11) EU263239, (22) 31.05.2017, (45) 3.04.2019 (54) Method for producing cladding or façade glass tiles made of waste cathoderay tube glass (crt) and a crt glasstile, (72) Gebel R. Synowiec B. Chmielewska D. Witek A. Łosiewicz A. Jaegermann Z. Ducka A.
 4. (11) 420009, (22) 28.12.2016, (45) 25.11.2019, (54) Sposób i układ do oczyszczania gazów odlotowych z pieców do wypalania klinkieru z tlenków azotu i siarki oraz rtęci, (72) Kalinowski W. Sładeczek F. Głodek-Bucyk E. Weisser P.
 5. (11) 419994, (22) 27.12.2016, (45) 13.12.2019, (54) Bioreaktor do stabilizacji tlenowej odpadów z odzyskiem ciepła, (72) Siemiątkowski G.

2018

 1. (11) 230449, (21) 412892, (22) 29/06/2015, (54) Sposób utylizacji wysokokrzemionkowych odpadów przemysłowych w technologii wytwarzania krystobalitu, (72) Albin Garbacik, Grzegorz Adamski, Tomasz Baran, Henryk Szeląg, Paweł Pichniarczyk, Andrzej Ronduda, Tomasz Grząbel
 2. (11) 228930, (21) 415793, (22) 14/01/2016, (45) 30/05/2018 (54) Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D, (72) Jacek Krokosz, Jerzy Sobczak, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Zdzisław Żółkiewicz, Zbigniew Stefański, Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Małgorzata Niziurska (decyzja o przyznaniu patentu 7.12.2017 r.)
 3. (11) -, (21) 425827, (22) 5/06/2018, (54) Kompozyt żelazonośny dodawany do mączki surowcowej w procesie wytwarzania klinkieru portlandzkiego, (72) Tomasz Baran, Paweł Pichniarczyk, Zbigniew Grabowski, Jarosław Wójcik
 4. (11) 416967, (45) 23.11.2018, (54) Sposób ograniczenia utleniania wlewków stalowych, (72) Majchrowicz Izabela, Barański Józef, Witek Jerzy, Kania Harald
 5. (11) 230686, (45) 08.08.2018, (54) Sposób podwyższania odporności ogniotrwałych wyrobów glinokrzemianowych, (72) Pochwała Tamara, Barański Józef, Zdenek Bogdan, Dutkiewicz Piotr, Binek Stanisław, Kolasa Rafał
 6. (11) 230653, (45) 24.07.2018, (54) Sposób wstępnej redukcji chromu (VI) w użytkowych złomach materiałów ogniotrwałych, (72) Wojsa Józef, Śliwa Andrzej, Hofman Józef

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona