Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

Współpraca z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon
Data dodania: 28 / 09 / 2022

Współpraca z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon

Rozpowszechnianie nauki to ważny element naszej działalności!

28 września dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk - Dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Piotr Szymański – Dyrektor Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon podpisali porozumienie o współpracy.

Dzięki podpisanemu porozumieniu oba podmioty będą wzajemnie wymieniać się doświadczeniem oraz wspierać w kwestiach merytorycznych. Wykorzystywane będą wiedza oraz dorobek naukowy każdej ze stron w celu działań na rzecz popularyzacji nauki oraz edukacji szczególnie w obszarach takich jak inżynieria materiałowa i ochrona środowiska. 

Celem Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon jest rozbudzanie zamiłowania do nauki, edukacja przez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe, projekty badawcze i społeczne. 
Bardzo cieszymy się na nasze wspólne działania!

Cogiteon: https://cogiteon.pl/Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona