Łukasiewicz - ICiMB

Seminaria i szkolenia

Łukasiewicz - ICIMB na Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym TOGETAIR
Data dodania: 24 / 04 / 2023

Łukasiewicz - ICIMB na Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym TOGETAIR

Łukasiewicz - ICIMB na Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym TOGETAIR!


Wydarzenie odbyło się 20-21 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
Z ramienia Łukasiewicz – ICIMB w Szczycie wzięli udział dr inż. Katarzyna Łaskawiec, Lider Grupy Badawczej Beton Komórkowy i Prefabrykaty oraz Marcin Biernacki, p.o. Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska. Rozmawiali oni drugiego dnia wydarzenia w panelu pn. „W kierunku gospodarki zero i niskoemisyjnej. Budowa z klimatem.”
Panel dyskusyjny był okazją do prezentacji kierunku prac badawczych w zakresie zrównoważonej gospodarki i GOZ zmierzających do eliminacji emisji CO2, a także udowodnienia, że prace związane z gospodarką niskoemisyjną, gospodarką w obiegu zamkniętym są nie tylko istotne z punktu widzenia środowiska, ale mają także potencjał biznesowy.
TOGETAIR buduje platformę porozumienia, wymiany idei i współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wspierania ambitnych, racjonalnych ekonomicznie celów polskiej polityki klimatycznej.
Inicjatywa połączyła różne instytucje i środowiska w Polsce, w szczególności administrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy i media. TOGETAIR ma ambicję zostać istotnym elementem dialogu społecznego w perspektywie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej.


Dowiedz się więcej: https://togetair.eu/Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona