Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Sprawdź z nami wytrzymałość swoich wyrobów!
Data dodania: 04 / 04 / 2023

Sprawdź z nami wytrzymałość swoich wyrobów!

Jako pierwsi w Polsce zbadamy nośność elementów zbrojonych z betonu komórkowego!

Grupa Badawcza Beton Komórkowy i Prefabrykaty wprowadziła do swojej oferty badanie nośności elementów zbrojonych z betonu komórkowego wg normy PN-EN 1740:2000 (pod dominującym obciążeniem pionowym)


⬇️Sprawdź naszą ofertę ⬇️

 

O badaniu

Badanie nośności elementów zbrojonych z betonu komórkowego wg normy PN-EN 1740:2000 (pod dominującym obciążeniem pionowym). „Badania właściwości użytkowych zbrojonych prefabrykowanych elementów, wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze, pod obciążeniem głównie pionowym (elementy pionowe)”

Co zyskasz

Klient wykonując badanie nośności pod dominującym obciążeniem pionowym elementów zbrojonych z betonu komórkowego spełnia wymagania norm - nośność pod obciążeniem dominującym. Skorzystanie z oferty pozwala na sprawdzenie założeń konstrukcyjnych - weryfikację założeń projektowych (obliczeniowych) z wynikami badań. Wyniki umożliwiają również ostateczną weryfikację, czy wyrób jest odpowiedniej jakości - czy jest zgodny z założeniami projektowymi i normowymi i czy nie posiada wad produkcyjnych – materiałowych.

Dlaczego my

W Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych posiadamy badawcze zaplecze techniczne w postaci odpowiedniego sprzętu i wykwalifikowanego personelu.
Mamy bogate doświadczenie w badaniu wielkogabarytowych elementów budowlanych - elementów ścian, klatek schodowych, stropów, słupów i nadproży.
Jako pierwsi w Polsce wdrażamy badanie do naszej oferty.
Jesteśmy liderem na rynku z ponad 70-letnim doświadczeniem i nieustannie wprowadzamy innowacje.

Zdjęcia badania

  


Wróć

Kontakt

dr inż. Katarzyna
Łaskawiec

tel.: +48 731 731 446

katarzyna.laskawiec
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona