Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

Otwarcie Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki
Data dodania: 18 / 09 / 2023

Otwarcie Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki

18 września 2023 

Inauguracja działalności Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstało w ramach Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W Centrum prowadzona będzie działalność badawczo-rozwojowa w zakresie badań ogniowych oraz ochrony przed hałasem. Naszym głównym celem jest wdrażanie innowacyjnych technologii przemysłowych, które są bardziej przyjazne dla środowiska, bardziej energooszczędne oraz ograniczają negatywny wpływ na ekosystemy zgodniez zasadami zrównoważonego rozwoju.

W kontekście rosnącego zapotrzebowania na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania w branży budowlanej, skupiamy się na bliskiej współpracy z wiodącymi jednostkami naukowymi, takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie a także Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.  Współpraca jest kluczowym elementem dla efektywnego opracowywania i wdrażania innowacji. Nasze Centrum będzie działać jako platforma integrująca wiedzę naukową z potrzebami przemysłu, umożliwiając tworzenie technologicznych rozwiązań odpowiednich dla polskiego sektora budowlanego. Dzięki takiej współpracy możliwe będzie przyspieszenie innowacji i tworzenie rozwiązań dla Przemysłu 4.0, które mają realny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę.

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki prowadzić będzie również działania edukacyjne i dydaktyczne skierowane do studentów, doktorantów oraz słuchaczy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Chcemy stworzyć doskonałe miejsce dla młodych ludzi w którym  zdobędą wiedzę i doświadczenie praktyczne. Jednocześnie Centrum będzie poligonem doświadczalnym dla strażaków.

 

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

                                          

Patronat honorowy:

 

 

Patroni medialni:

        

 

Jak to się zaczęło?

W dniu 25 sierpnia 2022 roku w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powstania Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki połączone z symbolicznym wbiciem łopaty pod budowę.

List intencyjny został podpisany przez Witolda Kozłowskiego marszałka Województwa Małopolskiego oraz Józefa Gawrona wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Profesora Jerzego Lisa rektora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, ś.p. Profesora Andrzeja Białkiewicza rektora Politechniki Krakowskiej, Profesora Sylwestra Tabora, rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Marka Chwałę, Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Pawła Pichniarczyka dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Piotra Dardzińskiego - ówczesnego prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

 

 

Same słowa jednak nie wystarczą, zabraliśmy się więc do pracy...

 

... ale ponieważ lubimy działać kompleksowo, postanowiliśmy wznieść się na wyższy poziom ;)

 

 

Ciezka praca i determinacja w działaniu się opłaciła. Już od września, nauka z biznesem staną ramię w ramię by wspólnie móc realizować badania:

 

Badania ogniowe – RNO, NRO, pozostałe:

 

Reakcja na ogień (RNO)

  

  1. PN-EN ISO 1182:2020-11 "N" „Badania reakcji na ogień wyrobów -Badanie niepalności”
  2. PN-EN 13823:2020-11 "N" „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”
  3. PN-EN ISO 9239-1:2010 "N" „Badania reakcji na ogień posadzek -- Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej”
  4. PN-EN ISO 11925-2:2020-09 "N" „Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia”
  5. PN-EN 13501-1:2019-02* „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

* Poza zakresem akredytacji AB054

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne (NRO)

  1. PN-B-02867:2013-07 „Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”
  2. BS 8414-1:2020 “Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrat

Pozostałe:

  1. Badania odpadania pod wpływem ognia – badania zgodnie z wymaganiami paragrafu 225 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*

* Poza zakresem akredytacji AB054

 

Akustyka

Badania izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych

  1. PN-EN ISO 10140-1  „Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych” "N"
  2. PN-EN ISO 10140-2, 4, 5 oraz PN-EN 16703 „Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych”

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

.... dla Ciebie, naszej planety i dobrej przyszłosci! 

 

 

Zapraszamy do współpracy !Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona