Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Odpady ze spalania węgla kamiennego do materiałów budowlanych
Data dodania: 19 / 12 / 2021

Odpady ze spalania węgla kamiennego do materiałów budowlanych
"Application of hard coal combustion residuals in the production of ceramic building materials"
🇵🇱 "Wykorzystanie odpadów paleniskowych ze spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania ceramicznych materiałów budowlanych"
 
📖 Zachęcamy do lektury artykułu w czasopiśmie #ConstructionandBuildingMaterials, autorzy: R. Kusiorowski, A. Gerle, K. Dudek, K. Związek. https://bit.ly/3mZNToy
Środowisko naturalne to dobro ogólnospołeczne, dlatego jego ochrona stanowi ważny aspekt w życiu człowieka. Jednym z proekologicznych przykładów może być próba zagospodarowania żużli i popiołów paleniskowych otrzymywanych w wyniku spalania węgla kamiennego. W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z wykorzystaniem odpadów paleniskowych w roli dodatku do masy ceramicznej, stosowanej w produkcji wyrobów klinkierowych. Określono również wpływ zastosowania takiego dodatku na właściwości tworzywa klinkierowego tj.: skurczliwość liniową, nasiąkliwość wodną, porowatość otwartą, gęstość pozorną i wytrzymałość na ściskanie. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że odpady paleniskowe mogą być uznane za wartościowy surowiec wtórny do produkcji tej gamy wyrobów ceramicznych.


Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona