Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

List intencyjny o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Data dodania: 02 / 06 / 2023

List intencyjny o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

1 czerwca dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz nadbryg. Piotr Filipek, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, podpisali list intencyjny w sprawie wyrażenia woli współpracy przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Przedmiotem działalności nowoutworzonego Centrum Badawczego, będzie prowadzenie badań i projektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem budynków. Jednocześnie Centrum stanowić będzie poligon doświadczalny dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

Jesteśmy przekonani, że współpraca naszych jednostek będzie owocowała wieloma innowacyjnymi projektami i realnie przyczyni się do podniesienia poziomu badań ogniowych w Polsce, a jednocześnie pozwoli na wzmocnienie pozycji i marki Łukasiewicza w Małopolsce.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie to kolejny Partner, który dołączył do realizacji przedsięwzięcia, jakim jest budowa Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. Pozostałymi Partnerami są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

 Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona