Łukasiewicz - ICiMB

Seminaria i szkolenia

Konferencja pn. Zielona transformacja - od wizji do działania
Data dodania: 26 / 04 / 2023

Konferencja pn. Zielona transformacja - od wizji do działania

Rozmawiamy o przyszłości technologii wodorowych! 


27 kwietnia 2023 odbyła się Konferencja pn. „Zielona transformacja - od wizji do działania”.

Wydarzenie podzielone było na dwie sesje tematyczne: „Gospodarka o obiegu zamkniętym | Projektowanie i zaawansowane technologie dla przemysłu” oraz „Wodór – paliwo przyszłości?”, w której udział wzięli dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH – Dyrektor Instytutu oraz dr inż. Katarzyna Stec – Dyrektor Centrum Materiałów Ogniotrwałych.

Konferencja organizowana przez Krakowski Park Technologiczny zrzesza w dyskusji przedstawicieli administracji publicznej, instytutów badawczych, uczelni, jak i przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, otwartych na współpracę z regionalnymi ośrodkami innowacji cyfrowych (ang. Digital Innovation Hubs) oraz gotowych na wykorzystanie technik wodorowych w ich codziennej działalności.
Podczas sesji były prowadzone dyskusje na temat wodoru jako alternatywy dla paliw tradycyjnych w kontekście wyzwań dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej.

Więcej o Konferencji 👉 https://tiny.pl/wvdl3Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona