Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Inauguracja Rady Instytutu Sieci - kadencja 2023-2027
Data dodania: 21 / 12 / 2023

Inauguracja Rady Instytutu Sieci - kadencja 2023-2027

Inauguracja Rady Instytutu Sieci na kadencję 2023-2027: Wybitni Naukowcy i Eksperci na Pokładzie

Mamy zaszczyt ogłosić uroczystą inaugurację Rady Instytutu Sieci na kadencję 2023-2027.

Skład Rady to wybitni naukowcy i eksperci, których głęboka wiedza i zaangażowanie stanowić będą klucz do rozwoju Instytutu oraz realizacji jego misji badawczej.

Członkowie Rady zostali powołani przez Prezesa Sieć Badawczej Łukasiewicz, obejmując stanowiska kluczowe dla różnorodności perspektyw i doświadczeń.

Przewodniczący Rady, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, będzie kierował pracami Rady, wspierając rozwój Instytutu.

Z-ca Przewodniczącego dr Grzegorz Kądzielawski

Skład Rady obejmuje także tak wybitne postaci jak:

prof. dr Valentin Antonovič, Vilnius Gediminas TU
prof. dr hab. inż. Jan Deja, Dyrektor Biura Zarządu Polski Cement
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. inż. Lothar Kroll, Technische Universität Chemnitz
dr h.c. Marek Małecki, Prezes Zarządu Solbet Sp. z o.o.
Aleksander Miszalski, Poseł na Sejm RP
Józef Siwiec, Prezes Zarządu ZM Ropczyce S.A.
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Rektor Politechniki Krakowskiej
Członek wybrany przez pracowników Łukasiewicz - ICiMB w wyborach:
dr inż. Michał Wieczorek, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Budownictwa Łukasiewicz - ICiMB, pełni funkcję Sekretarza Rady

Do zadań Rady Instytutu Sieci należy określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej, uchwalanie statutu, opiniowanie regulaminów i planów działalności, a także wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Instytutu.

Cieszymy się, że taka wybitna grupa osób będzie kierować Instytutem w najbliższych latach, przyczyniając się do dalszego postępu i osiągnięć naukowych. Ich zaangażowanie pozwoli Instytutowi Sieci realizować ambitne cele oraz rozwijać się jako centrum badawcze o światowym znaczeniu. Wierzymy, że ich praca przyniesie innowacyjne rozwiązania i inspirujące projekty.Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona