Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

Europejski Kongres Gospodarczy
Data dodania: 26 / 04 / 2023

Europejski Kongres Gospodarczy

 „Nie ma nauki bez biznesu i biznesu bez nauki. Wspólne działania przynoszą wymierne korzyści dla obu stron, a to przekłada się na rozwój polskiej gospodarki i wzrost konkurencyjności krajowych rozwiązań na międzynarodowych rynkach. Podejmowanie globalnych wzywań jest niezbędne do tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i procesowych. Sieć Badawcza Łukasiewicz ma potencjał badawczy, wiedzę i zaplecze laboratoryjne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na światowym poziomie.”


– mówił dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk podczas sesji pn. „Nauka i biznes – klimat dla współpracy”.


Tematyka sesji dotyczyła dialogu nauki z biznesem – priorytetów i stereotypów, kształtowania ekosystemu sprzyjającego innowacjom i kreatywności, wzajemnych oczekiwań obu stron oraz sprawdzonych modeli i koniecznych warunków efektywnej współpracy.


W dyskusji wzięli udział: mgr Ewa Kraus (Wyższa Szkoła Humanitas), dr inż. Artur Pollak (APAGroup, Dawid Solak (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), dr hab. Robert Wolny, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Moderatorem był dr Marcin Baron (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)


Europejski Kongres Gospodarczy to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej. W 100 sesjach tematycznych, spotkaniach i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział ponad 9000 gości z Polski i zagranicy, najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. Wydarzenie odbyło się 24-26 kwietnia 2023 w Katowicach.


Dowiedz się więcej 👉 https://lnkd.in/dfdGK3TM

 Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona