Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk powołany na członka zespołu doradczego do spraw programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
Data dodania: 25 / 03 / 2022

Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk powołany na członka zespołu doradczego do spraw programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

„Społeczna odpowiedzialność nauki” to program, który jest skierowany do podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów, mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

W skład Zespołu weszło 19 przedstawicieli środowiska akademickiego i świata nauki. Swoje obowiązki będą pełnili do 31 grudnia 2023 r.

Program składa się z modułów:

- „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki,
popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym.
- „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

 

Więcej informacji o programie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-naukiWróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona