Łukasiewicz - ICiMB

Konferencje

Ł2B czyli Łukasiewicz to Business / Building Chemistry 10-12.01.2022
Data dodania: 13 / 12 / 2021

Ł2B czyli Łukasiewicz to Business / Building Chemistry 10-12.01.2022

Przedstawiciele przemysłu budowlanego spotkali się na cyklicznej konferencji, która wrosła w tradycję spotkań organizowanych przez Łukasiewicz - ICiMB. 

Wydarzenie zgromadziło prawie 150 uczestników, przedstawicieli producentów materiałów budowlanych oraz nauki. Patronat medialny objęły poważane Wydawnictwa czasopism branżowych Izolacje, Materiały Budowlane oraz Szkło i Ceramika. 
Podejmowane tematy obejmowały aktualne zagadnienia i nowe wyzwania, przed którymi stoi branża przemysłu budowlanego, są one efektem prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju jak i również planów dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych, które dotykają w sposób bezpośredni przemysł cementowy a docelowo również chemii budowalnej.
Z roku na rok, konferencja cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedstawicieli i ekspertów z wielu dziedzin, którzy swoją wiedzą oraz doświadczeniem nieustannie podnoszą jej poziom merytoryczny.  Poruszane na panelach dyskusyjnych zagadnienia, niezależnie od wielkości firmy dotyczą każdego z przedsiębiorców. 
 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk. 


Następnie odbyła się sesja plenarna, którą otworzył dr Marcin Kraska - Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju. W swoim referacie pn.:  "Ł2B-Łukasiewicz to Biznes" przedstawił wyjątkową inicjatywę Sieci tj. System Wyzwań Łukasiewicza. To rozwiązanie oferujące biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań” dzięki, któremu grupa 4500 naukowców Łukasiewicza w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. 
Następnie głos zabrał dr Grzegorz Kądzielawski - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. przedstawiając referat "Projekt Zielone Azoty szansą na rozwój technologii zagospodarowania pyłów odpadowych z cementowni". Inicjatywa ta została uruchomiona w ramach nowej strategii, której głównym celem będzie m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji Grupy, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii OZE, m.in. fotowoltaiki i energii wiatrowej. 
Dr inż. Jacek Michalak Prezes firmy Atlas Sp. z o.o. wygłosił prezentację nt.: "Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w aspekcie siódmego wymagania podstawowego CPR". W projekcie rozporządzenia CPR do sześciu dotychczasowych wymagań podstawowych dodane jest nowe, o treści: 7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało: możliwość ponownego wykorzystania obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce; trwałość obiektów budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.
"Fotowoltaika w historycznych obiektach budowlanych”, to referat dr hab. inż. Arch. Marcina Furtaka, prof. PK z Politechniki Krakowskiej poświęcony problematyce ochrony i konserwacji budynków historycznych, ich dostosowaniu do aktualnych wymogów użytkowych oraz zużyciu energii i bilansowi energetycznemu.
Pan prof. dr hab. inż. Jan Deja Prodziekan ds. Współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH oraz Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu przedstawił referat pn.: "Przemysł cementowy w Zielonym Ładzie". Pan Profesor wypowiedział się na temat roli sektora cementowego w gospodarce oraz stojących przed nim wyzwań. W ostatnich latach sektor cementowy kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój, a nakłady inwestycyjne na modernizację zakładów przekraczające 10 miliardów złotych pozwoliły między innymi na ograniczenie emisji CO2 o ponad 30%. 

W kolejnych sesjach zostały wygłoszone referaty przedstawicieli przemysłu materiałów budowlanych oraz Łukasiewicz – ICiMB.

 

 • "Coraz mniej klinkieru - zmiany w rodzajach cementów" - Piotr Zapolski, Łukasiewicz - ICiMB
 • "Aspekty zrównoważonego rozwoju w budownictwie w ujęciu globalnym i lokalnym" - Bartosz Michałowski, Atlas Sp. z o.o.
 • "Zielone odpady - Zastosowanie konopi w budownictwie" - Piotr Wojtasik, STEGU Sp. z o.o.
 • "Wpływ ograniczeń emisji CO2 wyzwaniem dla producentów chemii budowlanej w kontekście wdrażania założeń programu FIT for 55" - Łukasz Ćmiel, CFI World S.A.
 • "Przyjęte nowe Europejskie Dokumenty Oceny (eng. EAD)" - Karolina Łączka, Łukasiewicz - ICiMB
 • "Ocena czystości mikrobiologicznej instalacji przemysłowych" - Barbara Chruściel, Łukasiewicz - ICiMB
 • "Promieniotwórczość naturalna - co nowego dla podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek" - Anna Rolka, Łukasiewicz - ICiMB
 • "Badania porównawcze włókien celulozowych w zaprawie zbrojącej do systemu ociepleń" - Grzegorz Cholewa, Marek Matysiak, RETTENMAIER Polska Sp. z o.o.
 • "CELLQ - Modyfikowane zagęstniki celulozowe" - Dominik Krawczyk, HSH Chemie Sp. z o.o.
 • "Deklaracje Środowiskowe Produktu szansą na nowe otwarcie" - Katarzyna Kiprian, Łukasiewicz – ICiMB

Celem konferencji było przybliżenie zawiłości najbardziej aktualnych uwarunkowań prawnych dla materiałów budowlanych, odkrycie tajemnice procesów technologicznych oraz prześledzić innowacje i nowinki polskich i zagranicznych rynków producentów chemii budowlanej by jak najefektywniej wspierać rozwój i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. 
 

 

Komitet programowy:

Przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Członkowie:
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Politechnika Krakowska, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Jan Deja – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków
 • dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK – Politechnika Krakowska, Kraków
 • dr hab. inż. Adam Zieliński - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
 • dr Grzegorz Kądzielawski - Grupa Azoty S.A., Tarnów
 • dr Jacek Michalak - Atlas Sp. z o.o., Łódź
 • dr Radosław Dziuba – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Warszawa
 • mgr Józef Siwiec – Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Warszawa
 • dr inż. Marcin Kruk, Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Członkowie Honorowi:
 • dr Piotr Dardziński – Centrum Łukasiewicz, Warszawa
 • dr Marcin Kraska – Centrum Łukasiewicz, Warszawa

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: dr inż. Małgorzata Niziurska - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków

 

Członkowie:

 • dr inż. Agnieszka Szopa - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków,
 • dr inż. Katarzyna Stec - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków,
 • dr Joanna Poluszyńska - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków,
 • mgr inż. Michał Wieczorek - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków,
 • mgr inż. Barbara Chruściel - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków


   
   
   
   Wróć

Organizator 

dr inż. Małgorzata
Niziurska

tel.: 12 683 79 11

kom.: 604 407 013

malgorzata.niziurska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Koordynator

Sylwia Biel

tel.: 12 683 79 43

sylwia.biel
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

ul. Cementowa 8

31-983  Kraków

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona